Fettavskiljare & fettavskiljning

Hem / Fettavskiljare & fettavskiljning

Hållbarhet och miljömedvetenhet blir allt viktigare, och här spelar fettavskiljare en stor roll för att skydda våra avloppssystem. Fettavskiljning förhindrar att fett och olja från kommersiella kök och andra verksamheter hamnar i avloppet, vilket kan leda till blockeringar och miljöskador. Lär dig mer om hur fettavskiljare fungerar, varför de är så viktiga och hur fettavskiljning bidrar till en mer hållbar framtid.

Vad är en fettavskiljare?

En fettavskiljare är en anordning som används för att separera och samla upp fett och olja från avloppsvatten. Dessa avskiljare är särskilt viktiga i kommersiella miljöer som restauranger, storkök och livsmedelsproduktionsanläggningar där stora mängder fett och olja ofta hamnar i avloppet. Genom att använda en fettavskiljare kan man förhindra att fett och olja hamnar i det allmänna avloppssystemet, vilket kan leda till blockeringar och andra problem.

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare fungerar genom att utnyttja egenskapen att fett och olja är lättare än vatten och därför flyter på ytan. När avloppsvatten strömmar in i avskiljaren saktar det ner, vilket ger fettet tid att stiga till ytan. Fettet samlas sedan upp i en behållare medan det renade vattnet fortsätter ut ur avskiljaren.

I många moderna fettavskiljare finns det också filter eller andra mekanismer som hjälper till att fånga upp mindre fett-partiklar som inte omedelbart flyter till ytan. Dessa avskiljare kräver regelbunden rengöring och underhåll för att säkerställa effektiv drift och förhindra att fett byggs upp till nivåer som kan orsaka blockeringar.

Fettavskiljare – krav

Krav på fettavskiljare installerad ställs på verksamheter inom livsmedel, såsom restauranger, skolkök, caféer och större aktörer inom livsmedelsindustrin. Detta beror på den stora mängden fett som används i dessa verksamheter, vilket kan orsaka stopp i avloppssystemet om det inte hanteras korrekt. Däremot behöver privatpersoner inte installera fettavskiljare eftersom de inte använder lika stora mängder fett som kommersiella verksamheter. Dock bör man undvika att hälla fett direkt i avloppet.

Även om en verksamhet är liten rekommenderas det att använda en fettavskiljare. Det finns möjlighet att ansöka om dispens för att installera en mindre avskiljare som är anpassad efter verksamhetens behov. Det finns också specifika regler som måste följas vid installation av en fettavskiljare. Bland annat gällande placering, för att underlätta hantering och tömning. Det rekommenderas att ta professionell hjälp med installationen för att undvika framtida problem.

I SS-EN 1825-2 finns mer information om krav på fettavskiljare.

Olika användningsområden

Fettavskiljare har en viktig roll i många olika miljöer för att förhindra att fett och olja hamnar i avloppssystemet. Nedan följer några av de vanligaste användningsområdena – du kan köpa fettavskiljare från GPA som passar för bruk på samtliga verksamheter. GPA är kända som Skandinaviens ledande aktör inom flödesteknik.

Restaurang och storkök

I restauranger och storkök genereras stora mängder fett och olja dagligen, särskilt från matlagning och diskning. Fettavskiljare är avgörande i dessa miljöer för att förhindra att fettet rinner ner i avloppet, vilket kan leda till blockeringar och dyra reparationer. Genom att installera en fettavskiljare kan restauranger och storkök säkerställa att deras avloppssystem fungerar effektivt och att de uppfyller lokala miljöbestämmelser.

Livsmedelsbutiker

Livsmedelsbutiker, särskilt de med egna bagerier, delikatesser eller fiskdiskar, kan också generera betydande mängder fett och olja. Fettavskiljare hjälper till att hantera detta avfall på ett ansvarsfullt sätt, skydda avloppssystemet och uppfylla miljökrav.

Industri

Inom industriella miljöer, särskilt inom livsmedelsproduktion, kan stora mängder fett och olja genereras som en biprodukt av tillverkningsprocessen. Fettavskiljare är avgörande för att hantera detta avfall på ett effektivt sätt. Utöver livsmedelsindustrin kan fettavskiljare också användas inom andra industrier där oljor och smörjmedel används, till exempel inom maskintillverkning eller metallbearbetning.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare är en viktig process för att säkerställa att avskiljaren fungerar effektivt och förhindrar att fett och olja hamnar i avloppssystemet. Men hur ofta behöver man göra det egentligen? Och hur går en tömning av fettavskiljare till?

Hur ofta?

Hur ofta en fettavskiljare behöver tömmas beror på användningen och mängden fett som genereras. För kommersiella kök kan det vara nödvändigt att tömma avskiljaren varje vecka, medan andra platser kan behöva tömning varje månad eller kvartal.

Vilken metod?

Tömning av fettavskiljare bör utföras av professionella tjänsteleverantörer som har rätt utrustning och kunskap för att hantera fettavfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

Dokumentation

Efter varje tömning bör en logg eller rapport upprättas som dokumenterar datum, mängd avlägsnat fett och eventuella observationer. Detta kan vara viktigt för att uppfylla lokala miljöbestämmelser.

Olika tillbehör till fettavskiljare

För att förbättra effektiviteten och underlätta underhållet av en fettavskiljare finns det flera tillbehör som kan användas:

  • Larm: Vissa fettavskiljare är utrustade med larm som varnar när de är nära att bli fulla eller när det finns ett problem med systemet.
  • Filter: För att fånga upp mindre fett-partiklar kan ytterligare filter installeras. Dessa filter behöver rengöras eller bytas ut regelbundet.
  • Automatiska doseringssystem: Dessa system doserar regelbundet enzymer eller bakterier i avskiljaren som bryter ner fett och förhindrar uppbyggnad.
  • Inspektionsluckor: För att underlätta inspektion och underhåll kan extra inspektionsluckor installeras på strategiska platser.
  • Temperaturregulatorer: Eftersom fett separeras mer effektivt vid vissa temperaturer kan temperaturregulatorer användas för att hålla avloppsvattnet vid en optimal temperatur.