Mäta boyta

Mäta boyta!

De mätregler som gäller sedan 1989 och som används i de flesta sammanhang heter svensk standard SS 02 10 53. Det har tidigare gällt andra mätregler och detta gör att det ofta i bostadsrättsföreningar fastighetsregister finns andra ytor angivna än vad man får fram vid en ny uppmätning. Vid uppmätande av vindsutrymmen gäller enligt denna norm att man skall mäta från en rumshöjd på 1,9 meter. Från denna punkt mäter man ytterligare 60 cm in mot snedtaket eller fram till ytterväggen om denna är närmare.

Innerväggar som är tunnare än 30 centimeter mäts i sin helhet och i de fall då innerväggar är tjockare än 30 cm mäter man 15 cm från varje sida av väggen. Man mäter inte ytterväggar. Skorstensstockar, som ju kan finnas synliga i vindsvåningar, mäts med 15 cm in i dem från varje angränsande rum. Står skorstensstocken mot en vägg som omger bostaden mäts den inte alls.

Den golvyta som mäts på detta sätten kallas för boarea och den övriga ytan är biarea. Dessa regler har tagits fram av Byggstandardiseringen i samverkan med en rad viktiga organisationer, företag och myndigheter inom fastighetsbranschen såsom Hyresgästernas Riksförbund, Sveriges Fastighetsägarförbund, HSB, Riksbyggen, SBC, Boverket, Konsumentverket mm. Du kan alltså lugnt förlita dig på dessa regler om du hamnar i diskussion med din köpare.