Att lägga marksten

Hem / Lägga marksten

Innan du påbörjar projektet är det viktigt att läsa processen från början till slut så att du alltid är förberedd på vad som kommer senare, och är medveten om varför du gör det du gör.

1. Mät ut

Börja projektet med att mäta ut området för den yta där du vill lägga marksten, precis på samma sätt som du går tillväga när du ska lägga konstgräs. Märk ut området med vad du känner funkar bäst om det så är sprayfärg, lasermarkerare eller murarsnöre som spänns fast via pinnar i marken. När du planerar är det viktigt att tänka på att vattnet bör rinna bort från huset för att undvika fuktskador. För detta kan du även använda dräneringsslang som du lägger längs kanterna av gropen.

2. Gräv ut

Innan du börjar gräva är det smart att ta reda på hur det ser ut i marken där du ska gräva. Det sista du vill är att gräva igenom ytliga sladdar för robotgräsklippare, dräneringsslangar eller upptäcka att du behöver spränga sten för att komma ner. Testa att trycka ner din spade lite här och var där du planerar din uteplats. När kusten är klar är det bara att börja gräva. Standardmått för att skapa bra dränering och jämn yta är att gräva någonstans mellan 20 och 30 cm. Ett tips för att hjälpa till att hålla vatten borta från huset är att skapa en mild sluttning som du sedan kan jämna ut med bärlagret. När du börjar gräva kommer du snabbt få massor jord som ska slängas. Här kan det vara en bra idé att hyra container så du har någonstans att slänga i.

3. Lägg fiberduk

Täck gropen med fiberduk för att skilja jorden från dina marklager samt hindra växtligheter att ta sig in under. Se till att marken är jämn innan du placerar fiberduken samt att duken har marginal för att sjunka ner när alla skikt lagts. Se även till att alla separata dukar överlappar och inte riskerar att glida isär när påliggande skikt läggs. När du senare i processen känner att duken ligger ordentligt och vet att den inte kommer glida eller sjunka mer kan du använda kniv eller sax för att klippa av fiberduken vid marknivån.

4. Bärlagret – Packa bergskross

När duken ligger där den ska är det dags att täcka botten med bergskross. Hur mycket beror helt på hur djupt du grävt och hur djupa dina stenplattor är. Om du grävt en grop på 20 cm, med stenar på 5 cm bör du räkna bort 3 cm för sättsanden/stenmjölet och då ha 12 cm bergskross. Efter att ha täckt bottnen bör man ha lånat en markvibrator om man inte redan äger en. Platta till och packa bergskrossen ordentligt, vattna ytan och lägg eventuellt på ytterligare ett lager om det behövs.

5. Sättbädden – Lägg sättsand eller stenmjöl

Ovanpå bergskrossen lägger du sedan ett tunt lager sättsand eller stenmjöl för att jämna ut ytan under dina stenplattor. Många föredrar att lägga marksten på stenmjöl som är något grövre än sand och kan uppfattas som hårdare, men vilket som funkar bra. Detta lager är oftast 3 cm och bör läggas så jämnt som möjligt för att stabilisera stenplattorna som läggs ovanpå detta.

6. Lägg markstenen

När det är dags att lägga markstenarna är det bra att ha en idé om hur de ska ligga. Men hur lägger man marksten för att behöva kapa så få som möjligt? Ett bra tips om man vill lägga i löpskift är att se till att ens yta matchar den storlek man har på stenarna med hela eller halva deras bredd. Skulle du alltså ha stenar som är 10 cm breda, är det bra att ha en bredd räknad i jämna femtal, med lite marginal för glipor. På så sätt kan du enklare klara dig på att dela en sten i två och kunna använda bägge halvorna.

I många fall när man ska lägga marktegel läggs de antingen i grupper om två eller tre ”lodrätt och vågrätt”, i sicksack mönster, eller så att man för varje rad flyttar stenarna halva sin längd åt sidan.

Behöver stenar kapas för att få plats bör de i alla fall vara över en tredjedel av stenens storlek för att inte tappa sin stabilitet och för att hålla stenläggningen snygg. Vissa stenar har en specifik form som kräver att de läggs i ett specifikt mönster till varandra, medan om du vill lägga kullersten själv har dessa lite marginal där man sedan fyller mellanrummen med stenmjöl eller sand. Använd sedan en gummiklubba för att slå stenarna på plats.

Ett bra tips när du ska lägga marksten är att du skaffar dig en magasinkärra/pirra så att du enkelt kan flytta markstenen från punkt A till B. Du slipper också onödiga slitskador och gör flyttarbetet mycket mer effektivt än om du hade varit tvungen att bära för hand.

7. Täta med fogsand

När alla stenar lagts sprider du ut rikligt med fogsand över ytan. Ta sedan en sopkvast och fördela sanden så att den går ner i alla glipor och springor mellan stenarna för att se till att de ligger stadigt på plats. Vissa typer av fogsand gör sig bättre med lite vatten som härdar massan. Läs noga på förpackningen för att se så du behandlar materialet så som det gör sig bäst. Se till att använda en mjukare borste, eller sopa diagonalt för att undvika att sopa upp sanden som redan ligger mellan stenarna. När detta är klart är det bara att njuta av din nya uteplats. Bra jobbat!

Sättsand eller stenmjöl – vad är skillnaden?

Många som lägger marksten gör det antingen med sättsand eller stenmjöl, men vad är skillnaden? När du lägger stenmjöl fungerar det som grus, enkelt som så. Sättsand å andra sidan aktiveras med vatten och blir hårdare och fastare, vilket bättre håller exempelvis kullersten bättre på plats.

Digitala verktyg till byggbranschen

Digitala verktyg har revolutionerat byggbranschen genom att erbjuda lösningar som effektiviserar och moderniserar traditionella arbetsmetoder. Dessa verktyg spänner över allt från avancerad programvara för projekthantering och 3D-modellering till mobila applikationer för tidsrapportering och kommunikation på byggarbetsplatser. Genom att införliva digital teknik kan byggföretag inte bara minska misstag och förseningar, utan också förbättra samordningen mellan team, optimera resursanvändningen och säkerställa att projekt levereras i tid och inom budget.

Affärssystem bygg

Affärssystem inom byggsektorn spelar en avgörande roll i dagens moderna byggbransch. Dessa system är utformade för att effektivisera och organisera arbetsprocesser, samtidigt som de ger en helhetsbild av pågående projekt och den ekonomiska situationen. Genom att använda affärssystem till bygg kan byggföretag säkerställa att allt, från projektledning till fakturering och rapportering, hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt. Dessa system erbjuder en centraliserad plats för all viktig information, vilket gör det enklare att övervaka projekt och garantera att allt går enligt plan.

Digitalisering byggbranschen

Digitaliseringen inom byggbranschen är en snabbt växande trend som omformar hela sektorn. Genom att införliva digital teknik kan byggföretag optimera sina arbetsprocesser, stärka kommunikationen och höja produktiviteten. Denna omvandling sträcker sig från projektets början till slut, med innovativa lösningar som kan förändra hur byggföretag opererar. Digitalisering inom byggbranschen handlar inte bara om att införa ny teknik, utan även om att ändra arbetsmetoder och främja en kultur av innovation.