Lägga Marksten

Innan du börjar lägga själva stenen måste du givetvis räkna ut hur mycket du behöver av olika material och vad det kan kosta. En uteplats på 4 x 3 meter blir, som du vet, 12 kvadratmeter. Priset på sten brukar stå i kvadratmeter (från ca 119 kr/m2 och uppåt), annars är det bara att räkna ut att en sten som är 21×14 cm är 0,0294 m2, d v s går det 34 stenar per m2.

Sedan får du gräva bort ca 30 cm djup (för enkla gångar där bilar inte ska åka kan det räcka med 20 cm), d v s gropens botten ska vara 300 mm under översta nivån på stenen. När detta är borta ska du återfylla med bärlager ca 200 mm, bärlager är sådant material som är tänkt att inte rinna iväg och sjunka. När du åker till grustaget eller ringer till schaktfirman ska du be att köpa bärlager eller makadam 0-16 eller 0-45 (siffrorna betecknar storleken på stenmaterialet, d v s stenarna är 0 till 45 mm). När dessa läggs ner i gropen måste du sedan padda, vilket innebär att du tar en vibroatorplatta och kör över så du trycker ner bärlagret. Du kan hyra en padda på t ex Cramo. Tänk dock på att de minsta paddorna endast klarar 100 mm djup, då får du fylla på bärlager efter hand.

När bärlagret är paddat och ligger på plats är det dags att lägga på ett lager av sättsand eller stenmjöl (grus 0-4 mm eller 0-6 mm kallas det också), detta bör vara ca 20-40 mm, absolut inte mer än 50 mm då det finns risk för fjädring. risk att stenarna fjädrar.

Ta sedan fram två räta, långa avdragslister (t ex huvlat virke eller järnrör), lägg på ett avstånd av ca 1.20 m och dra av med en planka. När det är helt rakt och jämnt är det sedan bara att lägga på stenarna. Använd minst 50 mm tjocklek för gångstigar och minst 70 mm tjocklek där bilar ska kunna åka.

Sedan är det bara att lägga upp nytt stenmjöl / sättsand på de nyutlagda stenarna. Sopa, vattna, sopa, vattna och sopa ner mer grus i alla skarvar. Gör detta flera gånger de första veckorna annars riskerar du att vatten tränger ner i skarvarna och spolar bort grus som ligger under stenarna med sättningar som följd.

Glöm inte att planera vad du ska göra med det som du gräver bort, det kostar ofta mycket att tippa massor. Eventuellt kan du få någon som vill hämta matjorden hos dig om du sätter in annons på t ex Blocket eller liknande.

I exemplet ovan blir det följande kvantiteter. Gräva bort 12 m2 * 30 cm = 3.6 m3 (ca 5.5 ton)
Makadam 0-45 12 m2 * 20 cm = 2.4 m3 (ca 3.5 ton)
Sättsand 0-6 12 m2 * 4 cm = 0.5 m3 (ca 0.8 ton)
Sten 14 * 21 cm, totalt 408 stenar

Ett pris skulle kunna vara enligt nedan för 12 m2, tänk dock på att både priser och frakter varierar så klart beroende på om man kan hämta själv på grusterminalen eller behöver lastbil.
Marksten – 139 kr/m3 = 1.668
Sättsand – 300 kr/m3 = 150 kr
Makadam – 200 kr/m3 = 720 kr
Totalt 2.538 kr + frakter + tippning + arbetet.

Har du synpunkter eller andra förslag är du alltid välkommen att kontakta oss. Skicka epost till info@byggsajten.se