Köpa stensåg och betongsåg – bra att tänka på

Hem / Sten och betong

Att arbeta med betong och sten kräver betydligt tåligare material än vad du vanligtvis hittar i verktygslådan eller garaget. Här hittar du tips och rekommendationer om du är i tankarna av att köpa stensåg eller betongsåg. Du kan även ta del av tips på andra verktyg som fungerar bra för att klyva större sten som en stensåg inte klarar av.

Betongkedjesåg

En betongkedjesåg är ett smidigt och flexibelt hjälpmedel, både vid konstruktion och modifikation. Dessa kan hjälpa dig såga fram fönster eller dörröppningar vid renovation, och enkelt kapa betongblock vid byggnation. En betongkedjesåg är även till stor hjälp vid kapning av betongrör eller när man behöver såga i asfalt.

Bila betonggolv med betongsåg

Bila betonggolv kan man göra med ett flertal olika betongverktyg som betongborr, bilmaskin eller hammare med mejsel. Att bila betonggolv med betongsåg kan vara effektivt, och många gånger det snabbaste sättet att röja upp golvet i små bitar. Med betongsåg är det dock extra viktigt att känna till vad som finns i golvet eller under, då de väldigt snabbt kan kapa igenom både avloppsrör, el-dragningar och vattenledningar. Det bästa alternativet vid ett sådant arbete är att ha flera verktyg att växla mellan beroende på försiktighet och hastighet, men viktigast av allt är att veta vad som finns i och under golvet du ska bila.

Stensåg

Med en stensåg kan du enkelt såga både marksten, marmor eller klinker. En stensåg gör det enklare för dig att såga ut hål för rör i dina klinkerplattor eller skapa rundade former som gör det både enklare att få plattan på plats, samt ger ett snyggare resultat.

Verktyg för att klyva sten

När man ska klyva sten kan det handla om en mängd olika storlekar som är bättre eller sämre lämpade för olika storlekar. Mindre stenar kan enklare klyvas på egen hand medan större sten och berg oftast kräver tyngre maskinerier och i vissa fall även experthjälp. Här nedanför hittar du de fyra mest vanliga verktygen för att klyva sten.

Stenkil


Stenkil, eller spräckkil som de även kallas, är en enkel och billig metod som fungerar på både små och större stenar. Du borrar först hål för kilarna som du sedan jämnt fördelat slår med hammare för att ge tryck från insidan. Kilarna kan användas flera gånger om så behövs, och finna i olika längder och bredder.

Snigeldynamit


När du jobbar med snigeldynamit krävs först att du borrar hål med en borrhammare i en rad längs där du vill klyva stenen. När du borrat igenom ungefär 80% av stenen kan du blåsa rent hålen och applicera din snigeldynamit, förslagsvis med en cykelpump. Det är viktigt att komma ihåg att snigeldynamit inte fungerar i minusgrader.

Borrhammare och spett


Du kan även med hjälp av borrhammare borra igenom och försvaga en sten, för att sedan bryta isär den med ett stålspett som hävarm. För att detta ska funka krävs det att man försvagar stenen genom att borra hål i stenen längs en rad, likt som vid snigeldynamit.

Slägga


Den gamla klassiska metoden att klyva sten med slägga är fördelaktigt med en viss teknik. För att underlätta klyvningen kan du samla vet och sly att täcka stenen med. Tänd eld på virket och låt brinna. Borsta sedan av aska och glöd innan du häller en bra mängd kallvatten över stenen, och slå sedan hårt med släggan.