Rördragning – dra nya rör!

1. Stäng av huvudkranen. Om du t ex ska ansluta nya rör till befintlig rördragning montera först Ballofix avstängningsventiler vid avsticket från de gamla rören. När avstängningsventilerna monterats och stängts kan du öppna huvudkranen igen och fortsätta arbetet utan att störa det befintliga VVS-systemet.  
 
 
 
2. Märk ut var rören ska dras. Borra, plugga och skruva fast rörklammor med ca 60 cm mellanrum. Glöm inte bort avtätningsbrickorna mellan klamma och vägg när du drar rör i våtutrymmen ! Spruta in silicon i skruvhålen så fukt inte tränger in i väggen genom de hål du borrat.
 
3. Mät erforderlig rörlängd.

 
 
 
 
 
 
4.Såga av kopparröret vinkelrätt. Tryck ej för mycket med bågfilen (röret kan bli ovalt).

 
 
 
 
5.Fila av graderna in- och utvändigt

 
 
 
 
 
 
6.För in stödhylsan i kopparröret. För in röret i kopplingen så långt det går.

 
 
 
 
 
 
7.Drag först åt muttern för hand och sedan med skiftnyckel ca 1 1/2 varv.

 
 
8.Montera rören, varmvatten överst för att undvika kondens på kallvattenröret. Börja med att bygga ut rörstammarna från koppling till koppling. Anslut därefter övriga rör, kranar, apparater etc.

 
 
9.Sätt på vattnet och kotrollera att det inte droppar eller läcker i skarvar och anslutningar. Vid längre rördragning kan du kontrollera tätheten “på halva vägen” genom att plugga röret och sätta på vattnet. Efterdra kopplingsmuttrarna vid behov.

 
 
10.Lägg ALDRIG skarvade rör i väggar eller golv !

 
 
För mer information om rördimensionener, verktyg, hur man mäter gängor etc klicka här.