Byggfrågor

Frågor Meny

Vi har precis köpt en tomt och tänker bygga hus. I vilket material bör man mura med, Leca eller Siporex? Eller finns det något ännu bättre? Och vad blir dyrast?
Både Leca och Siporex är bra byggmaterial. Om man väljer Leca så finns det så kallade ISO-block som i mitten har en sträng av cellplast som gör värmeisoleringsförmågan bättre än massiva Leca-block. Siporex eller lättbetong är hyfsat välisolerande i sig självt och behöver för det mesta inte någon cellplastisolering . Priset mellan ISO-block och siprexblock skiljer sig inte så väldigt mycket. Kontrollera själva priserna hos din lokala byggvaruhandlare.

Är det risk för hussvamp i byggmaterial som innehåller kalk?
För att hussvampen ska kunna växa behövs fukt, och näring. Näringen som svampen behöver kan vara olika former av organiskt material. Kalk i ren form är oorganiskt alltså är det ingen risk.

Är plåtfasad ett OK alternativ för ett vanligt bostadshus?
Plåtfasad är ett funktionellt men många gånger estetiskt dåligt val av fasadmaterial.

Vi ska riva ner en vägg i vårt hus, men vi är ganska säkra på att den är bärande. Det är bara den yttre delen på ca 60 cm som vi ska riva. Är det möjligt att göra och hur bör man göra?
Det är fullt möjligt, men den bärande väggen ska då ersättas av en balk och eventuellt en pelare som för ned de laster som den rivna väggen burit upp. Då ingreppet med en avväxlande balk kan se ut på olika sett beroende på förutsättningarna för just din bärande vägg så ska man anlita en konstruktör för att på plats komma fram till en lösning.

Vi har en skånelänga med korsvirkesstomme som är träbeklädd. Isoleringen är helt borta och fasadplankorna måste bytas. Vi skulle dock hellre vilja ha ett stenhus,eller korsvirke. Går det? Kan man klä huset med isoblock eller tunna lecablock?
För att inte rubba fuktbalansen i huset ska man undvika att tilläggsisolera insidan av väggen. Man kan då få daggpunkten flyttad så att fukt fälls ut inne i den gamla väggkonstruktionen samt minska fuktutträngningen genom väggen så att den gamla korsvirkesväggen alltid är blöt. detta kan allvarligt skada väggen. Man kan tilläggsisolera på utsidan med lecablock, mineralullsisolering eller cellplast och sedan nätarmera och putsa men då försvinner korsvirkescharmen. I vilket av fallen man än väljer tycker jag att man ska konsultera en byggkonsult eller konstruktör för att på plats komma fram till en bra lösning.

Vi ska bygga ett fritidshus nära havet i Blekinge på vår egen tomt i lättklinker eller lättbetong. För att få lång underhållsfrihet, ska man välja puts eller tegel som fasadmaterial?
Söker man ett i princip underhållsfritt fasadmaterial så rekommenderas frostsäker tegel. Underhållet på en putsad fasad varierar efter hur utsatt huset är för slagregn men man bör nog räkna med att huset behöver ses över åtminstone var tionde år med reparation av eventuella skador i puts samt eventuell målning.

Vad är egentligen skillnaden mellan platonmatta eller isodrän. Vad har plattonmatta för fördelar gentemot isodrän och vice versa?
Platonmattan består av plastsjok försedda med knoppar som bildar en luftspalt samt ett fukttätt membran mellan källarväggen och jordmassorna utanför. Isodrän eller Pordrän är skivor gjorda av bitumenstabiliserade cellplastkulor. Isodrän har alltså en värmeisolerande effekt vilket inte platonmattan har. Isodränen är genomsläpplig för vatten och fungerar därmed som ett dränerande skikt mellan källarväggen och jordmassorna utanför. Vid montage av såväl isodrän som platonmatta är det viktigt att man noga följer montageinstruktionerna från leverantören.

Varför har man plastfolie i väggarna när man bygger? Är det inte risk för mögel i isoleringen när man stänger in med plast? Om man bygger med lättbetong med armerade betongstolpar som bärande behöver man plast och isolering i väggarna?
Plastfolie används för att husen ska bli täta och energisnåla. Är plastfolieskiktet helt tätt finns ingen risk att mögel ska uppstå i isoleringen. Har det däremot uppstått skador i plastfolien så att den varma inneluften kan läcka ut så kan den fuktbemängda luften kondensera inne i väggen och finns det då organiskt material i väggen så kan mögel börja växa. Förr i tiden fanns ingen plastfolie i väggar eller innertak och husen hade då en naturlig fuktvandring genom väggar och takkonstruktioner. De höga krav vi idag ställer på inomhusklimatet gör att husen idag byggs täta med plastfolie/ångspärr. Lättbetonghus behöver ingen plastfolie/ångspärr och lättbetongen är isolerande i sig självt så normalt behövs ingen ytterligare isolering.