Besiktningsprotokoll bygg

Hem / Besiktningsprotokoll (bygg)

Vid planering, byggande eller renovering av ett större byggprojekt är det viktigt att ha ett protokoll för att hålla alla involverade parter informerade om vad som har gjorts. Ett besiktningsprotokoll för bygg är det perfekta verktyget för att göra det. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad ett besiktningsprotokoll är, samt ge tips och råd om hur du använder protokollmallar för att effektivt hantera ditt byggprojekt.

Vad är ett besiktningsprotokoll?

Att genomföra en besiktning är en viktig del av byggprocessen och syftar till att säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller gällande lagar och föreskrifter samt de krav som ställts upp i projekteringen. Ett besiktningsprotokoll är ett dokument som sammanfattar resultatet av besiktningen och ger en översikt över eventuella brister eller avvikelser som behöver åtgärdas. På denna sida kommer vi att ge dig en grundläggande förståelse för vad besiktningsprotokoll är, vilka typer av besiktningar som finns och vad du kan förvänta dig av en besiktning. Vi kommer också att ge tips och råd för hur du kan förbereda dig inför en besiktning samt vad du bör tänka på efteråt.

Innehållet i ett besiktningsprotokoll (bygg)

Ett besiktningsprotokoll för bygg ska innehålla information som en beskrivning av byggnaden, när och var den har byggts, vilka delar och material som ingår samt hur stor besiktningen är. Det ska också innehålla information om eventuella defekter som har upptäckts under processen, vilka åtgärder som har vidtagits eller behövs för att fixa eventuella problem samt någon form av rekommendation för att förbättra byggnaden. Det bör också finnas information om någon standard eller kontroll som besiktningspersonalen har använt för att kontrollera byggnaden.

En mall för besiktningsprotokoll innehåller vanligtvis följande kategorier:

  • Allmän information
  • Arbetsbeskrivning
  • Krav
  • Arbetsuppgifter
  • Kontrollpunkter
  • Fördelning av ansvar
  • Slutlig kontroll

Vilka är kraven för att ett besiktningsprotokoll ska godkännas?

För att ett besiktningsprotokoll ska godkännas måste det uppfylla alla relevanta säkerhetskrav och bestämmelser som finns i tillämpliga lagar och förordningar. Protokollet ska också visa att enhetens tekniska funktioner uppfyller producentens specifikationer. Beroende på vilken enhet som ska besiktigas kan protokollet också innehålla specifika krav som måste uppfyllas. Det ska också innehålla resultatet av besiktningen som anger om enheten är säker att använda eller inte.

SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer. På SBR.se kan du läsa goda råd för både yrkesmän och konsumenter när det kommer till entreprenadbesiktning.