Säkerhetsstaket & säkerhetsstängsel

Hem / Säkerhetsstaket

Säkerhetsstaket är en viktig del av säkerhetsinfrastrukturen på många platser. De används för att förhindra olyckor och hålla människor säkra från faror som kan uppstå på arbetsplatser, byggarbetsplatser, idrottsanläggningar och andra offentliga platser. Ett av de mest effektiva sätten att öka säkerheten är att använda säkerhetsstängsel, fallskyddsnät och säkerhetsnät. Genom att installera dessa minskar man risken för olyckor och skador avsevärt, samtidigt som man uppfyller säkerhetskraven.

Vad är ett säkerhetsstängsel?

Ett säkerhetsstängsel är en barriär som används för att skydda människor och egendom från skador och olyckor. Det kan användas för att begränsa åtkomst till farliga områden eller för att hindra fall från höga platser. De kan tillverkas av olika material, såsom metall eller plast, och kan vara permanenta eller tillfälliga.

Välj rätt säkerhetsstaket

För att välja rätt säkerhetsstaket behöver man ta hänsyn till olika faktorer, såsom syftet med staketet, miljöförhållandena och säkerhetskraven. Scancord har säkerhetsstaket för flera olika användningsområden. Här är några tips att tänka på:

Syfte

Fundera på varför du behöver ett säkerhetsstaket. Är det för att hindra obehöriga från att komma åt en farlig maskin eller för att skydda en byggarbetsplats? Detta kommer att påverka vilken typ av staket som är lämpligast.

Material

Säkerhetsstaket kan tillverkas av olika material, såsom metall, plast eller trä. Det är viktigt att välja ett material som är lämpligt för den miljö där staketet ska användas, som till exempel om det behöver tåla väderförhållanden eller kemikalier. Metallstaket är vanligtvis starkare och mer hållbara än plaststaket, men kan vara dyrare.

Säkerhetskrav

Se till att staketet uppfyller säkerhetskraven för området där det kommer att användas. Det kan finnas specifika regler för höjden på staketet eller avståndet mellan stolparna. Kontrollera också om staketet behöver certifieras eller godkännas av en myndighet.

Placering

Tänk på var staketet ska placeras och hur det kommer att påverka arbetsflödet eller tillgången till området. Det är viktigt att staketet inte hindrar eller försvårar arbetet och att det är lätt att ta bort om det behövs. Säkerhetsstaket kan vara en viktig del av arbetssäkerheten och det är viktigt att välja rätt staket för att säkerställa att det uppfyller sitt syfte och skyddar människor och egendom.

Säkerhetsguide för evenemang

En säkerhetsguide för evenemang är viktig för att säkerställa att både deltagare och personal är skyddade och att evenemanget går smidigt. Här är några viktiga punkter att beakta när du planerar säkerheten för ett evenemang:

Som arrangör är du ytterst ansvarig för säkerheten under evenemanget. Det innebär bland annat att du ansvarar för att:

 1. Informera personal och deltagare om trygghets- och säkerhetsarbete.
 2. Ansvar för brand- och utrymningssäkerhet.
 3. Förekomsten av en säkerhetsansvarig på plats.
 4. God ordning och rätt tillträde till evenemanget.
 5. Uppföljning av maximalt tillåtet antal personer.
 6. Utrymningsvärdar för säker evakuering.
 7. Säkerhetssamordning för personal, deltagare och leverantörer.
 8. Information om brand- och säkerhetsrutiner.
 9. Genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror.
 10. Utveckla detaljerade nödplaner inklusive evakueringsprocedurer.
 11. Säkerställa effektiva kommunikationskanaler för personalen.
 12. Anlita kvalificerad säkerhetspersonal.
 13. Planera för trafik- och trängselhantering.
 14. Säkerställa tillgänglighet och tillhandahålla nödvändig säkerhetsutrustning.
 15. Planera för olika väderförhållanden, speciellt vid utomhusevenemang.
 16. Använda säkerhetsstaket för att hålla åskådare och deltagare åtskilda (under såväl sportevenemang som andra evenemang)

Behåll alla hästar hemma

Även djur kan behöva säkerhetsstängsel för att hållas trygga samt för att säkerställa att de inte rymmer och hamnar i otrygga miljöer. Säkerhetsstaket spelar en viktig roll när det kommer till att hålla hästar säkra och inom avgränsade områden. Genom att använda rätt typ av staket och installera det på korrekt sätt kan man minimera risken för att hästarna ska skada sig eller fly från sin inhägnad. Här är några saker att tänka på när man använder säkerhetsstaket för hästar:

 1. Välj rätt material: Det finns olika material att välja mellan när det gäller säkerhetsstängsel för djur. Vanliga alternativ inkluderar trä, PVC, stål eller rep. Det är viktigt att välja ett material som är starkt nog för att hålla hästarna säkra och samtidigt vara säkert för dem att komma i kontakt med. Undvik skarpa kanter eller utstående spikar som kan orsaka skador.
 2. Höjd och längd på staketet: Staketet bör vara tillräckligt högt för att hindra hästarna från att hoppa över det. En vanlig höjd för häststaket är vanligtvis mellan 1,2 och 1,5 meter. Staketet bör också vara tillräckligt långt för att ge tillräckligt med utrymme för hästarna att röra sig inom inhägnaden.
 3. Korrekt installation: För att säkerställa att staketet är effektivt och stabilt bör det installeras på rätt sätt. Stolparna bör vara ordentligt förankrade i marken och vara tillräckligt stabila för att klara av att hålla emot trycket från hästarna. Staketet bör också vara jämnt och utan några utrymmen där hästen kan fastna eller skada sig.
 4. Elektrifiering: En populär metod för att förbättra säkerheten hos häststaket är att inkludera elektrifiering. Elektriska trådar kan installeras på insidan av staketet för att ge en avskräckande effekt och förhindra att hästarna kommer för nära. Detta kan vara särskilt användbart för hästar som har en tendens att tugga eller gnaga på staketet.
 5. Regelbunden inspektion och underhåll: Det är viktigt att regelbundet inspektera staketet för att upptäcka eventuella skador eller problem. Byt ut eventuella skadade eller trasiga delar omedelbart för att förhindra att hästarna skadar sig. Underhåll staketet genom att hålla det rent från växter eller hinder som kan skada hästarna eller försvaga staketets struktur.

Säkerhetsstaket för hästar finns att hitta på bland annat Horseland.se