Använda spännband

Hem / Spännband

Att säkra last på ett säkert och effektivt sätt är avgörande för att förhindra olyckor och skador under transport. Spännband är ett pålitligt verktyg för att stabilisera objekt under färden. Denna guide kommer att visa hur man använder spännband för att surra tung last. Genom att använda spännband kan man minimera risken för skador, då de håller lasten stabilt fastspänd.

Hur använder man spännband?

Att använda spännband på rätt sätt är essentiellt för att effektivt och säkert säkra last under transport. Korrekt användning minimerar risken för skador på både last och personer, och det är viktigt att vara noggrann och följa några grundläggande steg när man använder spännband. Arno-Remmen har ett brett utbud av produkter för dig som behöver säkra din last.

Följande steg gäller även om du ska surra tung last med spännband:

  • Positionera lasten: Se till att den är jämnt fördelad och stabil innan du säkrar den
  • Välj rätt spännband: Använd ett spännband med korrekt längd och styrka för lasten.
  • Placera spännbandet: Drapera bandet över eller runt lasten till en lämplig förankringspunkt.
  • Fäst och strama: Använd spännets mekanism (t.ex., ratel eller spänne) för att strama åt bandet tills lasten är ordentligt säkrad.
  • Kontrollera spänningen: Se till att bandet är tillräckligt stramt för att hålla lasten på plats, men inte så mycket att det skadar den eller spännbandet.
  • Säkra lösa ändar: Se till att eventuella lösa ändar är säkrade så att de inte fladdrar under transport.
  • Regelbunden kontroll: Om det är en längre resa, stanna och kontrollera regelbundet att allt fortfarande sitter som det ska.

Genom att följa dessa steg noggrant, minskar du risken för olyckor och skador under transport och säkerställer att din last kommer fram i oskadat skick. Läs mer om säkerheten i trafiken med last på Trafikverkets hemsida.

Olika typer

Spännband kommer i olika former, längder och material, anpassade efter olika behov och lasttyper.

Spännrem

En spännrem, en specifik variant av spännband, kännetecknas vanligtvis av sin användarvänlighet och flexibilitet i olika situationer, vilket ofta gör den till ett förstahandsval för många lastbehov. Till skillnad från andra typer av spännband, är spännremmar oftast konstruerad med ett elastiskt material, vilket tillåter en viss sträckbarhet och anpassningsförmåga till lastens form och rörelser under transport.

Spännremmar kommer ofta med ett spänne som fungerar genom att klämmas fast vid bandet, skapande en stabil och säker förbindelse som kan justeras med lätthet. Detta gör spännremmar särskilt lämplig för användare som behöver en snabb och enkel lösning för att säkra last utan att offra stabiliteten.

Ratchet spännband

Detta spännband har en låsmekanism som gör det möjligt att dra åt bandet mycket hårt och är idealiskt för tung och stor last.

Klickband

Klickband, eller snabbkopplingsspännband, är användarvänliga och snabba att fästa, ofta använda för lättare laster.

Hur hårt kan man dra åt ett spännband?

Det beror på dess specifikationer och material. Varje spännband bör ha en maximal brytstyrka och en rekommenderad arbetsbelastningsgräns (WLL, Working Load Limit) angiven av tillverkaren. Det är viktigt att alltid följa dessa rekommendationer för att undvika skador och säkerställa en säker användning.

Hur många kilo klarar det av?

Kapaciteten hos ett spännband, eller hur många kilo det klarar, varierar beroende på dess storlek, material och konstruktion. Tillverkaren anger vanligtvis den maximala lastkapaciteten samt arbetsbelastningsgränsen (WLL) på produkten eller i dess manual. Alltid följ dessa riktlinjer för att garantera en säker transport.

Hur lossar man på ett spännband?

Att lossa ett spännband beror på dess design. För ett ratelspännband, behöver du oftast lyfta på ratelns spak och försiktigt öppna mekanismen för att lösa spänningen. För andra typer av spännband, som spännremmar eller klickband, finns oftast en spärr eller knapp som snabbt och enkelt frigör bandets spänning när den trycks in eller lyfts upp. Hantera banden försiktigt och var beredd på att lasten kan röra på sig när spänningen frigörs.

Säkringsmetoder

Det finns flera olika säkringsmetoder för att garantera att lasten förblir på plats under transport. För att undvika eventuella risker med felaktig eller ojämn säkring rekommenderas ofta en kombination av olika metoder. Det är av yttersta vikt att använda säkringsmetoderna korrekt för att förhindra att lasten glider av remmarna eller vajrarna. Nedan går vi igenom låsning, förstängning och surrning av lasten.

Transportstyrelsens författningssamling 2017:25 innehåller föreskrifter och generella riktlinjer för lastsäkring samt kontroll av lastsäkring på fordon. Du kan även ta del av TYAs branschnorm för lastsäkring här.

Låsning

Att använda mekanisk låsning av last är en pålitlig metod för att förankra och säkra lasten på transportfordon. Genom att utnyttja olika typer av lås, som till exempel twistlock, kan lasten säkert låsas fast på transportfordonet. Dessa lås är speciellt designade för att enkelt kunna låsas och låsas upp med minimal ansträngning, samtidigt som de skapar ett tryggt och stabilt transportsystem. Dessutom är de användarvänliga och lätthanterliga. Fördelen med mekanisk låsning av last är att det erbjuder en effektiv och säker metod för lastförankring.

Förstängning

En annan säkerhetsmetod för att säkra lasten på transportfordon är förstängning. Genom att förankra lasten vid transportfordonet med hjälp av stålstrukturer eller fasta föremål som kilar och klossar, uppnås en säker och stabil last. Fördelen med förstängning är att det är en kostnadseffektiv metod som inte kräver särskilda förberedelser.

Surrning

Att surra lasten innebär att säkra och stabilisera den på transportfordonet för att undvika skador under transport. Det är en enkel och kostnadseffektiv metod som förhindrar att lasten glider eller förändrar sin position under transporten, samtidigt som den ger ett säkert och pålitligt transportsystem. Surring av last utförs genom att fästa starka remmar eller rep runt lasten för att hålla den på plats. Det är viktigt att remmarna eller repet är tillräckligt starka för att säkra lasten, samtidigt som de inte spänns för hårt för att undvika skador på lasten.