Fallskyddsnät mot fallolyckor på arbetsplatser

Hem / Fallskyddsnät

Fallolyckor på arbetsplatser är den vanligaste arbetsplatsrelaterade olyckan och kan få allvarliga konsekvenser, särskilt vid arbete på hög höjd. Därför är det viktigt att säkerställa säkerheten på arbetsplatser och byggarbetsplatser. Ett effektivt sätt att skydda mot fallolyckor är att använda fallskyddsnät.

Om fallolyckor på arbetsplatser

Enligt en rapport från AFA Försäkring är fallolyckor den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall. Ofta sker dessa fall utomhus i samma nivå som marken. Särskilt utsatta yrkesgrupper inkluderar de inom bygg- och anläggningsarbete samt yrkesförare. Under 2018 och 2019 inträffade nästan 8 300 allvarliga arbetsolycksfall till följd av fallolyckor, vilket utgjorde 34% av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall.

Riskerna ökar med åldern, och fall i samma nivå är vanligast för både män och kvinnor. För att förebygga fallolyckor rekommenderas bland annat användning av halkskydd, sandning, snöröjning, broddar, ändamålsenliga skor och fallskydd på arbetsplatser.

Olika fallnät

Fallnät används för att förhindra skador vid fall från höjd och finns i två huvudtyper: horisontella och vertikala. Båda typerna måste uppfylla strikta säkerhetsstandarder och korrekt installation för att garantera deras säkerhet och effektivitet. ScanCord erbjuder fallskyddsnät i flera olika modeller och utföranden, anpassade för olika typer av behov.

Horisontala

Dessa nät spänns ut under arbetsområden på hög höjd, som byggarbetsplatser, för att fånga upp personer som faller. De används ofta i situationer där andra fallskyddsåtgärder, som säkerhetssele, inte är praktiska. Horisontella nät kan också användas för att skydda personer och egendom under arbetsområdet från fallande föremål.

Vertikala

Dessa nät installeras vanligtvis längs sidorna av byggnader eller konstruktioner för att förhindra att arbetare och material faller från kanten. De är effektiva för att säkerställa säkerheten på platser som byggarbetsplatser, särskilt där arbete utförs på flera nivåer samtidigt.

Krav på fallskyddsnät i Sverige

Det finns särskilda säkerhetsstandarder som fallskyddsnät måste uppfylla för att användas på byggarbetsplatser och andra höghöjdsarbeten. Dessa standarder syftar till att säkerställa att nätens kvalitet och prestanda är tillräckliga för att förhindra olyckor och skador.

De viktigaste kraven för fallskyddsnät i Sverige inkluderar:

 • Standarder EN1263-1 och EN1263-2: Fallnät måste vara certifierade enligt dessa europeiska standarder. EN1263-1 avser sidoskydd och system S avser horisontella nät som ska fånga upp fall.
 • Brytstyrka: Fallskyddsnäten måste ha en brytstyrka på minst 6 kN (kilonewton).
 • UV-resistent polypropen: Nätet bör vara tillverkat av UV-resistent polypropen för att klara av exponering för solen och andra väderförhållanden.
 • Oberoende testning: Nätet bör vara testat och godkänt av en oberoende tredjepart, som exempelvis RISE (Research Institutes of Sweden).
 • Trådtjocklek och belastningskapacitet: Trådtjockleken bör vara minst 3 millimeter, och nätet bör klara en viktbelastning på minst 300 kilo.

Viktigt att tänka på

Fallskyddsnät är en viktig del av en säker arbetsmiljö på höga höjder, men det är också viktigt att välja rätt typ av nät för att uppfylla specifika krav och behov. Här är några saker att tänka på när man väljer ett fallskyddsnät:

Material

Fallskyddsnät är vanligtvis tillverkade av polypropen eller nylon. Nylon är starkare och mer tåligt än polypropen, men det är också dyrare. Om du behöver ett nät som ska klara av tunga föremål och intensiv användning kan nylon vara det bättre valet.

Maskstorlek

Maskstorleken på nätet bestämmer hur små föremål som kan falla igenom. Om du arbetar med mindre föremål, som verktyg eller skruvar, vill du ha ett nät med mindre maskstorlek för att förhindra att de faller igenom.

Storlek

Fallskyddsnät kommer i olika storlekar beroende på behovet. Innan du köper ett nät, mät området där du är i behov av fallskydd. Fundera också på om du behöver ett nät som täcker hela ytan eller om ett mindre nät räcker för att skydda vissa områden.

Certifiering

Det är viktigt att välja ett skyddsnät som är certifierat enligt europeiska standarder för att säkerställa att det uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. Kontrollera att nätet är CE-märkt och uppfyller standarden EN 1263-1.

Installation

Fallskyddsnät behöver installeras korrekt för att fungera effektivt och säkert. Det är viktigt att anlita en professionell installatör som vet hur man installerar nätet säkert och enligt standarderna.

Säkerställ säkerheten genom kvalificerad testning

Ett fallskyddsnät måste testas enligt en rad standarder för att säkerställa att det uppfyller säkerhetskraven. Testerna utförs normalt av professionella ingenjörer och certifieringsorgan.

Belastningstestning

Först och främst testas nätets styrka genom en belastningstestning. Det innebär att man utsätter nätet för en kraftig belastning för att se hur mycket det kan motstå. Detta görs genom att man hänger en vikt på nätet och gradvis ökar vikten tills nätet brister. Resultaten av testet används för att fastställa nätets maximala belastningskapacitet.

Fallsimulering

Därefter testas nätets effektivitet genom att man simulerar ett fall. Detta görs genom att man släpper en testdocka från en bestämd höjd och mäter hur mycket kraft som överförs till dockan när den träffar nätet. Ju mindre kraft som överförs, desto effektivare är nätet.

Vädermotstånd

Slutligen testas nätets stabilitet genom att man utsätter det för olika väderförhållanden, såsom vind och regn. Detta görsför att se hur bra nätet klarar av att hålla sig på plats och behålla sin styrka i olika miljöer. Alla dessa tester är viktiga för att säkerställa att fallskyddsnätet uppfyller säkerhetskraven och kan användas på ett säkert sätt.

När behövs fallskydd i form av fallskyddsnät?

Fallskydd i form av fallskyddsnät behövs oftast inom arbetsmiljöer där det finns risk för fall från höjder, som byggarbetsplatser, lager, takarbeten och så vidare. Specifika krav kan variera beroende på lokal lagstiftning, men generellt sett krävs fallskydd:

 • När man arbetar på en höjd över en viss nivå. I många länder, inklusive Sverige, är denna nivå vanligtvis 4 meter.
 • När det finns en risk att falla in i ett öppet hål eller schakt.
 • När man arbetar på eller över farliga maskiner eller utrustning, även om potentialfallet kanske inte är särskilt högt.
 • Vid arbete på lutande tak eller andra sluttande ytor där det finns risk för att halka och falla.
 • Vid arbete i närheten av kantlinjer, skyddsstaket eller barriärer som inte är tillräckligt starka för att förhindra ett fall.
 • I vissa arbetsmiljöer som byggnadsställningar, liftar, kranar, torn och liknande strukturer.

Fallskyddsnät kan rädda liv. Du kan läsa mer om när och hur man kan skydda sig mot fallrisker på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fallskyddsnät – bara en av flera säkerhetsåtgärder

Fallskydd är en viktig aspekt när det kommer till säkerheten på en byggarbetsplats, men också i många andra fall. Ta reda på hur du också kan höja säkerheten med hjälp av säkerhetsnät, säkerhetsstaket och industrinät.