Skärbrännare

Hem / Skärbrännare

Med en skärbrännare kan du skära i metall med en värmelåga i väldigt hög temperatur. Skärbrännare använder sig av syrgas och bränngaslåga och är praktiskt för den som kan behärska verktyget för att skära i olegerad och låglegerad stål. Läs mer här om skärbränning och hur det går till.

Hur fungerar skärbränning?

Skärbränning sker genom att man använder sig av en kombination av syrgas och bränngas som i sin tur hettar upp ytan på materialet som man vill skära i. När syre och gas kombineras kommer det skapa ett tryck som värmer upp metall som oxideras och sedan bryts ner. Skärbrännaren ser ut som en fackla som genererar en syrgasstråle i en hög hastighet och temperatur, som sedan kan riktas mot materialet och bildar då en skåra. Därefter antänds metallen eller stålen som man använder skärbrännare för.

Köpa skärbrännare online

En populär variant av detta verktyg är Harris skärbrännare som är med oxygen och propen. Många svetsare och hantverkare uppskattar detta lättmanövrerade redskap som kan hetta upp och skära i metall i upp till 3000 grader. Du kan köpa skärbrännare hos Axson som säljer Harris skärbrännare till ett bra pris och håller hög kvalité och är en väl värd investering.

3 tips vid skärbränning

Skyddsutrustning


Du måste använda brandskyddande kläder och heltäckande stövlar med lädersula. Du bör inte ha löst åtsittande kläder eller material som lätt kan antändas vid kontakt med eld, exempelvis syntetiska material. När du använder dig av skärbrännare kan metallbitar lätt lossna och trilla ner på skor och kan ta eld om du använder dig av stövlar med gummisula, eller om du har stövlar med stor öppning där bitar kan falla in. Du måste även använda dig av läderhandskar och skyddsglasögon vid arbetet.

Brandsläckare nära tillhands


Du bör alltid ha en brandsläckare i närheten då metallbitar kan lossna under processen och börja antända andra saker eller på dig om du inte är försiktig. Innan du börjar din skärbränning borde du testa att den fungerar och se till att den är bra skick. Visste du att det finns utgångsdatum på brandsläckare? Läs mer om detta och annan viktig information hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Säkra arbetsytan


Lika viktigt som det är att du använder dig av skyddsutrustning som inte kan fatta eld snabbt, är det viktigt att du inte har massa saker och material på arbetsytan som kan fatta eld. Papper, trä och betong kan fatta eld snabbt och dessutom kan betong spricka. Det kan då flyga bitar i hög hastighet mot dig och vara direkt skadligt. Att stå vid ett bord gjort av stål är att föredra.

Vill du veta mer om vilka verktyg du kan använda för exempelvis betong eller sten kan du använda dig av stensåg eller betongsåg.