Montera tvättställ handfat badrum

Montera tvättställ och handfat i badrum
Se priser på blandare, reservdelar etc direkt från Tyskland
och se hur du handlar smart utan att bli lurad

Rördimension för nya rör: 1. STÄNG AV VATTNET
Stäng av huvudkranen och öppna sen
kranarna på tvättstället så att det vatten
som finns i ledningarna får rinna ut. 2. TA BORT VATTENLÅSET
Lossa den mutter som sitter upptill på
vattenlåset. Sedan kan du försiktigt
vicka loss vattenlåset ur avloppet. Om
det är svårt att ta bort, vänta tills du har
lyft bort tvättstället. 3. SÅGA AV RÖREN ELLER
LOSSA KOPPLINGARNA
Vilket du ska göra, beror på hur
installationen är gjord. Såga högt upp på
rören, med en bågfil. Eller skruva isär
kopplingarna på kall- och varmvatten-
rören med två skiftnycklar. 4. LOSSA TVÄTTSTÄLLET FRÅN KONSOLERNA
Tvättstället sitter fast med skruvar (t-bult) på konsolerna. Lossa skruvarna och lyft av
tvättstället. Nu är det gamla tvättstället borta och du kan börja monteringen av
det nya. Ibland passar det nya tvättstället på de gamla konsolerna, i så fall
behöver du inte byta dem.
OBS!! Ibland kan det vara svårt att lossa de gamla skruvarna (t-bult) i handfatet och då får man lossa hela konsolerna. 5. HUR HÖGT SKA TVÄTT-
STÄLLET SITTA
Standardhöjd är 85 cm, från golvet till
tvättställets överkant. Mät upp höjden
till tvättställets underkant, där konsol-
erna ska sitta. 6. BORRA HÅL I VÄGGEN
Var försiktig när du borrar, särskilt om
du har kakel. 7. SKRUVA FAST KONSOLERNA
Plugga och skruva fast konsolerna. 8. SE TILL ATT DET BLIR RAKT
Använd vattenpass, så att du får det
rakt. Mät också hur brett det ska vara
mellan konsolerna. Avloppet ska vara
centrerat. 9. SKRUVA FAST TVÄTTSTÄLLET
PÅ KONSOLERNA
Dra fast skruvarna (t-bult) försiktigt och
växelvis. Eftersom tvättstället är av porslin
så kan det vara något ojämnt.
Det gör inget om det glipar lite mellan tvätt-
stället och konsolerna. 10. SÄTT PÅ KOPPLINGARNA OCH MÄT.
Sätt på kopplingarna på blandarens rör. Mät var du ska såga av vattenrören för att
de ska passa ihop med blandarens rör. 11. SÅGA AV RÖREN
Såga av rören i höjd med halva gäng-
ningen på blandarens koppling. 12. TA BORT OJÄMNHETER
Ta bort ojämnheter efter det att du sågat
av rören. Torka av och gör rent, innan du
passar ihop rören. 13. KOPPLA SAMMAN RÖREN
Det är viktigt att röränden kommer in
ordentligt i kopplingen, annars bli det inte
riktigt tätt.
Lyftstången från blandaren ansluts till
bottenventilen. 14. SKRUVA FAST VATTENLÅSET
Börja med den övre delen av vattenlåset
och skruva fast den i tvättstället. Glöm
inte packningen. Utloppsröret (öppningen)
på vattenlåset ska vara in mot väggen. Ta
bort gammalt avloppskitt ur muffen i
golvet. Se till att inga bitar trilla ner i av-
loppet och täpper till. 15. MÄT OCH KAPA AVLOPPS-
RÖRET
Avloppsröret ska ner 3-5 cm i muffen i
golvet. Kapa avloppsröret med en bågfil
och ta bort ojämnheter och lösa bitar som
blir efter det att du sågat. 16. TÄTA RUNT AVLOPPET
När du har sågat av röret till rätt längd och djup, trä på golvhuven och tryck ner det i
avloppet. Skruva fast avloppsröret i vattenlåset, här ska det vara en packning. Täta
runt avloppet med en gummipackning eller med avloppskitt. 17. KLART
Släpp på vattnet. Kolla att allt är tätt.
Justera kopplingarna om det behövs.