Rördragning – Dimensioner, mäta, avstickning, verktyg


Rördimension för nya rör:
När man sätter nya rör bör man till stammar och badkar använda rör med en ytterdiameter på 15 mm. För dusch, diskbänk, tvättställ och WC räcker det med en ytterdiameter på 12 mm. För rör som är längre än 3 m bör ytterdiametern vara minst 15 mm.

Mäta dimensionen på befintliga rör:
I installationer gjorda före 1970 är rördiametern 16 mm (ytterdiameter). På nyare rör är den 12 eller 15 mm. Mät ytterdiametern på kopparröret med skjutmått. Om röret är plastisolerat, skala av isoleringen och mät själva koppar- röret. Det går även bra att använda en skiftnyckel om Ni inte har ett skjutmått. Se skissen hur du gör enklast:

Mäta dimensionen på befintliga rör:
För att kunna välja rätt kopplingar till ventiler, kranar och annat som ska anslutas måste du veta gängorna på den befintliga installationen. Mät enligt skisserna:

utvändigt mått(bild)motsvarar
ca 17mm
ca 21 mm
ca 26 mm
R10 (3/8″)
R15 (1/2″)
R20 (3/4″)
invändigt mått(bild)motsvarar
ca 15 mm
ca 19 mm
ca 24 mm
R10 (3/8″)
R15 (1/2″)
R20 (3/4″)

 
 
Koppla utan att löda och gänga:
Med klämringskopplingen kan du koppla samman kopparör eller ansluta kranar av olika slag utan att löda eller gänga. Kuterlite klämringskopplingar finns i rakt, vinkel- eller T-utförande. Även Ballofix avstängningsventiler monteras med kläm- ring på samma sätt som visas i skisserna här.

Verktyg Du kommer att behöva:
Det behövs i regel inga specialverktyg för att klara enklare VVS-installationer. Du klarar de flesta jobb med bågfil, kniv, fil och skiftnyckel. För att räta ut kopparrören med lätta slag behövs en gummiklubba eller annat mjukt att hamra med, t ex en träbit. Ett skjutmått samt gängtejp kan också vara bra att ha.Avstick på befintligt rör:

1. Kapa röret ca 20 mm.

2. Dra undan röret så pass
mycket att kopplingen kan
träs på.
Kapa röret ca 20 mm
3. Trä koppligen över ena
röränden tills stoppklacken
inne i kopplingen tar emot.

4. Skjut kopplingen över
andra röränden.
Skjut kopplingen över röret
5. Drag åt muttarna med
skiftnyckel ca 1 1/2 varv.

Drag åt muttrarna ca 1 1/2 varv
Insticksdjup ca 20 mm.