Rördragning avstick dimensioner

Avstick på befintligt rör:

1. Kapa röret ca 20 mm.

2. Dra undan röret så pass
mycket att kopplingen kan
träs på.
Kapa röret ca 20 mm
3. Trä koppligen över ena
röränden tills stoppklacken
inne i kopplingen tar emot.

4. Skjut kopplingen över
andra röränden.
Skjut kopplingen över röret
5. Drag åt muttarna med
skiftnyckel ca 1 1/2 varv.

Drag åt muttrarna ca 1 1/2 varv
Insticksdjup ca 20 mm.


invändigt mått