Bygglov och Bygganmälan

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd av kommunens byggnadsnämnd (eller motsvarande) för att få uppföra eller ändra en byggnad eller delar av den.

De generella bestämmelserna finns i en lag som heter Plan-och bygglagen (PBL) som kom 1995 med en hel del nyheter. Om huset ligger inom detaljplanerat område finns kompletterande bestämmelser i kommunens detaljplan för området (eller stadsplan). Utan bygglov får du ordna uteplatser i anslutning till huset med mur eller plank, ordna skärmtak över dessa uteplatser och på tomten bygga två stycket sk ”friggebodar”. Tillbyggnader mm får sedan inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Det finns även ett begrepp som heter bygganmälan. Denna gör man för mindre invändiga ändringar såsom inrättande av eldstad, ändringar av bärande väggar och ändringar av vatten- och avlopp.

Man måste vanligtvis också lämna en bygganmälan efter det man har fått bygglovet innan man bygger.