Byggbeskrivningar

Byggbeskrivningar från Skogsindustrierna


Nedan har vi länkar till ett antal byggbeskrivningar som är utgivna av Skogsindustrierna.

PDF-filerna är ganska stora, så det kan ta några sekunder att ladda ner dem. Du får också 14 sidor med adresser till Beijer Byggmaterial. Om du skriver ut dessa, tänk på att endast skriva ut de första sidorna om du inte vill ha en massa papper med adresser till byggvaruhandlare.

Bygglov och bygganmälan
Bra att veta om impregnerat trä
Nymålning av utvändigt trä
Måla utomhus
Bra att veta om trä
Skruv- och spikguide
Snickarskola
Altan
Trädäck på mark
Bryggor
Carport
Tilläggsisolering av fasad
Garage
Boden
Trappor
Grindar
Staket och plank
Bockar
Enkelboden
Enkelstugan
Tak över uterum
Trädgårdsmöbler
Lekstuga
Förstukvist
Lusthus
Utedass
Trädgårdskompost
Cykelförråd
Bastu
Invändiga träpaneler
Lägga trägolf
Snickra med limfog
Montera lister och profiler
Byta fönster
Montera dörr
Bygga innervägg
Takpåbyggnad
Tillbyggnad