Ansvar våtutrymmen

Vid varje försäljning av fastighet eller bostadsrätt har köpare en undersökningsplikt och säljaren har upplysningsplikt vad avser fel och brister som han känner till. Om det finns anledning att misstänka fuktskador när köparen undersöker badrummet bör köparen undersöka saken närmare. Ställer köparen frågor om hur badrummet är utfört så är säljarens svar avgörande.

För åtgärder som en ägare utför på badrum finns en ansvarsregel som gäller i två år. Det är viktigt att köparen meddelar säljaren att man misstänker en skada så snart som möjligt. Har en fackman utfört ett arbete i ett badrum så är han ansvarig för att det har utförts på ett fackmannamässigt sätt. När en privatperson gör det själv så behöver det inte innebära att det inte är utfört på ett riktigt sätt med ansvaret ligger då på säljaren. Avgörande i ditt ärende är om säljaren först nu berättat att han gjort det själv eller om han gjorde det innan du köpte lägenheten. Badrummets standard och ålder är en faktor som kan var till din fördel. Är det relativt nytt kan du förvänta dig att det skall fungera utan problem.

Har du hemförsäkring med bostadsrättstillägg täcker vanligtvis försäkringsbolagen kostnader för ytskiktet och arbetet för att montera det, dvs kakel. Detta gäller dock endast om en fuktskada kan konstateras. Större vattenskador som berör fastigheten kan täckas av fastighetens försäkring. Dessa brukar dock ha en självrisk motsvarande ett basbelopp, ca 35.000 kr.

Jag förslår att du kontaktar en besiktningsman och utreder huruvida det föreligger en skada och samtidigt försöker få säljaren att berätta om hur det är utfört. Visar det sig att det är slarvigt utfört är det sannolikt att säljaren får bekosta reparationen, beroende på vad som sagts.